ปทุมธานี เทศบาลตำบลธัญบุรีติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้านพร้อมกำจัดผักตบชวาตามลำคลองขยายถนนคอนกรีต

ปทุมธานี
เทศบาลตำบลธัญบุรีติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้านพร้อมกำจัดผักตบชวาตามลำคลองขยายถนนคอนกรีต
นายกฤษฎา หลีนวรัตน์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีเปิดเผยว่าได้เร่งดำเนินติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านวรรณวดีซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวเส้นทางเข้าออกนั้นเปลี่ยวและมืดมากเด็กเรียนออกเดินทางไปโรงเรียนแต่เช้าอย่างลำบากจึงได้ให้กองช่างเร่งดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าLCD เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางในช่วงเช้ามืดและช่วงมืดค่ำให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์และยังเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมได้อีกทางหนึ่งนอกจากนี้ยังขยายถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนเพราะในช่วงเช้านั้นการจราจรนั้นติดขัดเป็นอย่างมากแลเมื่อถนนแล้วเสร็จก็จะสามารถบรรเทาการติดขัดด้านปัญหาจราจรพร้อมกันนี้ยังได้เร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เปิดทางนำ้ให้ไหลได้อย่างรวดเร็วลงสู่แม่นำ้เจ้าพระยาและะป้องกัปัญหาของนำ้เน่าเสียเพิ่มอากาศให้กับสัตวนำ้หน้าวัดบุญบริเวรคลองเจ็ดและยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งคลองในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ให้แลดูสวยงามสะอาดตาคือคลองสวยน้ำใสนายกฤษฎากล่าว

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: