ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดมเงินทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดมเงินทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินบริจาคผ่านนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว หลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ จากการชำรุดของสันเขื่อน เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ในพื้นที่เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว ซึ่งก่อให้เกิดความสุญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งสาธารณประโยชน์ และระบบสาธารณูปโภคเป็นจำนวนมาก

ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสามารถบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อบัญชี “หัวใจชาวสุราษฎร์ธานีส่งไป สปป.ลาว” เลขที่บัญชี 670 – 0 – 98620 – 6 ซึ่งทางจังหวัดขอรับบริจาคเป็นเงินเท่านั้น เพื่อสะดวกในการส่งมอบให้ทางการ สปป.ลาว นำช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด

สำหรับการมอบเงินสมทบทุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันนี้ มียอดรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 790,860 บาท ก่อนนำเข้าบัญชีธนาคารและส่งมอบต่อไปยังทางการลาวต่อไป.

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: