เขตประเวศ จัดมหกรรมกีฬาสีสามัคคีชุมชนเขตประเวศ” ครั้งที่ 10

เขตประเวศ จัดมหกรรมกีฬาสีสามัคคีชุมชนเขตประเวศ” ครั้งที่ 10

ที่ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ วันนี้( 4 ส.ค.61) เวลา 09.00 น.นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “มหกรรมกีฬาสีสามัคคีชุมชนเขตประเวศ” ครั้งที่ 10 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (นายกิตพล เชิดชูกิจกุล, นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล) และ ชุมชนในพื้นที่เขตจำนวน 3 โซน

ประกอบไปด้วยโซน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 จำนวน 16 ชุมชน โซนศรีนครินทร์ จำนวน 15 ชุมชนและโซนอ่อน นุชฝั่งเหนือและฝั่งใต้ จำนวน 12 ชุมชน เข้าร่วมในการแข่งขัน
นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาสีสามัคคีชุมชนเขตประเวศ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 เป็นกิจกรรมที่สำนักงานเขตประเวศดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกายและนันทนาการประชาชนได้เกิดการรวมกลุ่มสามารถนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน ได้มีการออกกำลังกาย และยังทำให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ช่วยลดความเครียดทำให้สุขภาพจิตดีได้อีกด้วย

สำหรับ กิจกรรมการแข่งกีฬาสีประกอบไปด้วย การวิ่งหนีบลูกโป่ง ส่งแป้งข้ามหัว วิ่งหนีบลูกโป่ง บ่วงสามัคคี เตะปี๊บ สาริกาป้อนเหยื่อและเชียร์ลีดเดอร์

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน
……………………………..

Leave a Reply

%d bloggers like this: