สระบุรี.. มอบอาหารสัตว์พระราชทานแก่สุนัขจรจัด

พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสุนัข แมว และสิ่งของพระราชทานมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์บ้านนางฟ้าของสัตว์จร อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
วันที่ 3 ส.ค.61 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระประสงค์พระราชทานอาหารสัตว์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดทั่วประเทศในนาม คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง โดยมอบให้ พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้กับสุนัขจรจัด ที่สถานสถานสงเคราะห์บ้านนางฟ้าของสัตว์จร ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จำนวน 53 ถุง เพื่อนำมอบให้กับเจ้าของสถานสงเคราะห์ โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ อ.มวกเหล็กและนายอนันต์ธรณ์ วินิจเถาปฐมเจ้าของสถานสงเคราะห์ ให้การต้อนรับ

จังหวัดสระบุรีมีประชากรสุนัขรวมทั้งสิ้นจำนวน 106,766 ตัว แมวจำนน 42,263 ตัวซึ่งในจำนวนนี้มีสุนัขไม่มีเจ้าของจำนวน 12,486 ตัว แมวจำนวน 7,776 ตัว จังหวัดสระบุรีได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุมดูแลสุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับสถานสงเคราะห์บ้านนางฟ้าของสัตว์จร ตั้งอยู่ที่ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมปศุสัตว์ที่ให้การช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดมาตั้งแต่ปี 2547 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล ที่อำเภอบ้านกร่าง จ.นนทบุรี ต่อมาสัตว์เลี้ยงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับประสบปัญหาอุทกภัยในปี 2554 จึงได้ย้ายสถานที่มายังสถานที่แห่งนี้มีบนเนื้อที่จำนวน 39 ไร่ ปัจจุบันมีสุนัขและแมวจรจำนวน 2,297 ตัว เป็นสุนัขเพศผู้จำนวน 852 ตัว เพศเมียจำนวน 1,088 ตัว แมวเพศผู้จำนวน 129 ตัว และเพศเมียจำนวน 228 ตัว ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เข้าสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รักษาพยาบาลสัตว์ และทำการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ จากนั้นพลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว เยี่ยมการทำงานของสัตวแพทย์ที่ผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บสุนัข ตลอดจนเยี่ยมชมส่วนต่างๆภายในศูนย์ฯ
ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อสุนัขจรจัด สุนัขที่ถูกทอดทิ้ง สุนัขพิการ และสุนัขด้อยโอกาส โดยได้พระราชทานอาหารสุนัขในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับศูนย์lสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับเจ้าของศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างล้นพ้น

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

%d bloggers like this: