จังหวัดปทุมธานีเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ เลขสวย หมวด “กท”

จังหวัดปทุมธานีเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ(เลขสวย หมวด “กท”)
วันนี้ (4 ส.ค.61) เวลา 9.30 น. ณ ห้องอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเซียร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี มี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธาน การเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.เอกบดินทร์ จำเนียรกาล ขนส่งจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานีและบุคคลที่สนใจในการประมูลให้การต้อนรับ
กรมการขนส่งทางบกได้มอบให้จังหวัดปทุมธานี นำหมายเลขทะเบียนรถ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน หมวดอักษร “กท” ซึ่งเป็นที่ต้องการและเป็นที่นิยมของประชาชนที่จะจดทะเบียนในเขตจังหวัดปทุมธานี ออกประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยได้อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่จะนำออกประมูลในครั้งนี้ มีจำนวน ๓๐๑ หมายเลข ในหมวดอักษร “กท” ซึ่งมีความหมายที่ดียิ่ง คือ “การงานก้าวหน้า การค้าก้าวไกล ทุกสิ่งดังใจ ใช้ป้ายปทุม” และด้วยความเป็นเมืองที่เป็นประตูสู่กรุงเทพฯ ปทุมธานีจึงเป็นเมืองที่มีความเจริญเป็นอย่างมากทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ตลาดขนาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีบัวหลวงเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ได้นำภาพบัวหลวงนี้ ไปทำเป็นภาพกราฟฟิกในพื้นหลังแผ่นป้ายทะเบียนรถที่จะประมูลในวันนี้ และต้องขอบอกว่าเป็นการออกแบบที่สวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง

เงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมดจะนำส่งเข้าเป็นรายได้ของ “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” เพื่อนำไปใช้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน เช่น การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน การให้งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น โครงการสนามจราจรเยาวชน การตรวจความพร้อมของรถ พนักงานขับรถ ในช่วงเทศกาลสำคัญๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ นอกจากนี้ รายได้ส่วนหนึ่งยังนำไปทำบุญทำกุศลด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเพื่อมอบให้แก่ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนด้วย ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปแล้วหลายครั้ง มีประชาชนเป็นจำนวนมากที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมการประมูล ซึ่งนอกจากท่านจะได้ทะเบียนรถเลขสวยตามที่ท่านต้องการแล้ว ท่านยังเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการทำบุญ ทำกุศล ช่วยเหลือผู้พิการที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนมีส่วนช่วยสนับสนุนสร้างองค์ความรู้ให้เยาวชน และประชาชน ให้มีจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนร่วมกันอีกด้วย

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: