นครลำปางเมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะทำงานพิจารณาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยรถจักรยาน ตามโครงการนครลำปางเมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมผู้นำชุมชน และนักท่องเที่ยว ออกปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางจากศูนย์บริการการท่องเที่ยว เทศบาลนครลำปาง ไปยังชุมชนกาดกองต้าเหนือ แวะกราบนมัสการพระ ณ วัดเกาะเวรุการาม ชมสตรีทอาร์ท ถนนเลียบแม่น้ำวัง ไปยังมิวเซี่ยมลำปาง หลวงพ่อดำ ศาลหลักเมือง หออะม๊อก ก่อนมุ่งสู่ย่านเมืองเก่า ชุมชนท่ามะโอ ชมบ้านหลุยส์ บ้านเลขที่ 1 บ้านเสานัก ถนนสายวัฒนธรรม “กาดเวียงเหนือ”ผ่านชุมชนช่างแต้ม ชุมชนพระแก้วหัวข่วง วัดพระแก้วสุชาดาราม ชุมชนประตูต้นผึ้ง ชุมชนศรีล้อมแสงเมืองมา ชุมชนปงสนุก และชุมชนเจริญประเทศ ก่อนกลับมายังศูนย์บริการการท่องเที่ยวโดยสวัสดิภาพ ในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561.

Leave a Reply

%d bloggers like this: