สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) ร่วมจัดกิจกรรมอาสาสมัคร กับสมาคมโปคาดี้ 35

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) ร่วมจัดกิจกรรมอาสาสมัคร กับสมาคมโปคาดี้ 35

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ส.ค.61 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมอาสาสมัคร กับสมาคมโปคาดี้ 35 ณ โรงเรียนวัดบ่อกรุ ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี อาจารย์ชัยวัฒน์ หอมกลิ่นแก้ว หัวหน้าคณะทำงานโครงการหมอและยาเพื่อชีวิต กล่าวว่า โครงการหมอและยาเพื่อชีวิตครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 172 ณ โรงเรียนวัดบ่อกรุ ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นโครงการที่สมาคมโปคาดี้ 35 ซึ่งก่อตั้งโดย พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน นายกสมาคม และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ 95 ร่วมกันจัดทำ โครงการหมอและยาเพื่อชีวิต ขึ้นมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชนบท ให้มีโอกาสได้รับบริการด้านสาธารณสุขด้วยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับทางจังหวัดและอำเภอต่างๆ ทั่วประเทศ มีการตรวจรักษาสุขภาพในเบื้องต้น ในการจัดกิจกรรมทุกครั้งได้จัดให้มีการระดมความคิดในรูปแบบการสัมมนาในหัวข้อ “บทบาทผู้นำกับการพัฒนาท้องถิ่น” ร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม ปัญหาอาชญากรรม,ปัญหายาเสพติดและความรู้ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนให้มีการแสดงของเด็กนักเรียนและชาวบ้าน รวมทั้งการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคีอีกด้วย โดยในครั้งนี้ได้ร่วมกับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการทำกิจกรรมด้านอาสาสมัครร่วมกัน

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ก่อตั้งขึ้นมากว่า 24 ปี เพื่อรณรงค์หาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทารุณสัตว์โดยสันติวิธี ด้วยการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งความเมตตาให้แก่สาธารณชนและเยาวชนโดยทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการสอดส่องป้องกันการทารุณสัตว์และมีบทบาทในการรณรงค์แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิสัตว์ โดยเป็นผู้นำภาคประชาชนในการรณรงค์ผลักดัน พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีคุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ เป็นนายกสมาคมฯ
สำหรับกิจกรรมด้านอาสาสมัคร ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ทางสมาคมฯ ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีการรับอาสาสมัครสวัสดิภาพสัตว์ ในทุกจังหวัดของประเทศและได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายด้านจิตอาสาต่างๆ ในการร่วมกันยุติปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ และเพื่อให้อาสาสมัครของสมาคมฯ ได้รับความรู้ ประสบการณ์อันจักเป็นประโยชน์ในด้านการช่วยเหลือดูแลสัตว์ วันนี้สมาคมฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 และได้ฉายภาพยนตร์สั้น “ปล่อยนก บุญ หรือบาป?” และ “รักไม่ปล่อย” เพื่อเป็นการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ได้เห็นถึงคุณค่าและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปล่อยนก ว่าเป็นบุญหรือบาป? และการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบอีกด้วย

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: