“ชาวใต้รวมใจ ใส่ผ้าปาเต๊ะ เดินแลเรือพระ ชักพระสุราษฎร์”

“ชาวใต้รวมใจ ใส่ผ้าปาเต๊ะ เดินแลเรือพระ ชักพระสุราษฎร์”

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2561 รวม 9 วัน 9 คืน

ทั้งนี้จัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงประกอบรถพนมพระและพิธีฉลองถ้วยพระราชทานฯในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 และพิธีเปิดงานในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561

ซึ่งทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานสุราษฎร์ธานีและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมกันจัดงานเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป โดยมีคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

#ที่สุด คงอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ แลกเปลี่ยนวัฒณธรรมระหว่างภาค #เข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนอุบล #ออกพรรษาเที่ยวงานชักพระสุราษฎร์ธานี
#แล้วเจอกัน 21-29 ตุลาคม 2561 #สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: