สระแก้ว – เปิดมหกรรม”อาหาร 5 ชาติพันธุ์ อรัญประเทศ

สระแก้ว – เปิดมหกรรม”อาหาร 5 ชาติพันธุ์ อรัญประเทศ
นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเดินทางมา เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรม”กินช้อปเที่ยว อาหาร 5 ชาติพันธุ์ อรัญประเทศ-สระแก้ว” ณ ถนนมิตรสัมพันธ์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ผู้สื่่อข่าวรายงานว่า ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสระแก้ว เทศบาลเมืองอรัญประเทศ กลุ่มชุมชน 5 ชาติพันธุ์ ได้แก่ เวียดนาม จีน ญ้อ กัมพูชา และลาว เชิญชวนนักท่องเที่ยว“กิน ช้อป เที่ยว อาหาร 5 ชาติพันธุ์ อรัญประเทศ-สระแก้ว” โดยกำหนดจัดจำนวน 5 ครั้ง ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน 2561

ทั้งนี้ การจัดงานครั้งที่ 1 เริ่มวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 เยี่ยมเยือนชุมชนไทย – เวียดนาม ,ครั้งที่ 2 วันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2561 สานรักษ์วัฒนธรรมไทย – จีน ,ครั้งที่ 3 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 รังสรรค์เมนูอาหารถิ่นไทย – ญ้อ ,ครั้งที่ 4 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ฟินวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไทย–กัมพูชา และครั้งที่ 5 วันที่ 1–2 กันยายน 2561
สืบสานวัฒนธรรม ไทย–ลาว

ทางด้าน นางราตรี แสงรุ่งเรือง ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภออรัญประเทศ กล่าวว่า การจัดงานเป็นความต้องการของชุมชนทั้ง 5 ชาติพันธุ์ อยากให้มีกิจกรรมต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยบรรยากาศจะเป็นลักษณะถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อนำเสนออาหารถิ่น 5 ชาติพันธุ์ สินค้าชุมชน การแสดงพื้นบ้าน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ ททท. สำนักงานนครนายก โทร. 0-3731-2282, 0-3731-2284 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.

ภาพ/ข่าวโดย นายยุทธนา พึ่งน้อย

Leave a Reply

%d bloggers like this: