นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงสี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดเทศกาล” ดอกกะเจียว(ยักษ์)บานที่บ้านเขาโล้น”

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงสี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดเทศกาล” ดอกกะเจียว(ยักษ์)บานที่บ้านเขาโล้น”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงสี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานเปิด นางนันทนา บุณญานันท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง นายอำเภอทับคล้อ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน ครู นักเรียน ร่วมงานเทศกาล”ดอกกะเจียว(ยักษ์)บานที่บ้านเขาโล้น ซึ่งตั้งอยู่บริเวณป่าชุมชนบ้านเขาโล้น หมู่ที่๖ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ดอกกะเจียวที่บ้านเขาโล้น จะมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และในครั้งนี้มีการประกวดของดีวิถีชุมชน เช่น การประกวดการทำห่อข้าวหลวง การประดิฐษ์ดอกกะเจียว(ยักษ์)จากวัสดุต่างๆ นอกจากดอกกะเจียว(ยักษ์)แล้ว ยังมีพันธุ์ไม้ป่าต่างๆให้ศึกษาอีกมากมาย ใครที่ชอบธรรมชาติไม่ควรพลาดนะคะ

กนกวรรณ (ผ่านเลนส์30902) ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดพิจิตร รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: