ปทุมธานี นักศึกษาชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงชาวบ้าน 500 คน ร่วมกันทำความดีเก็บผักตบชวา

ปทุมธานี นักศึกษาชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงชาวบ้าน 500 คน ร่วมกันทำความดีเก็บผักตบชวา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่วัดดาวเรือง ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย สหประชาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา ให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศจากทั่วโลกและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมถึงชาวบ้าน 500 คน ร่วมสร้างความเป็นจิตอาสาและภาวะผู้นำ ซึ่งกิจกรรมจะจัดที่ชุมชน รอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดดาวเรือง ชุมชนเชียงรากใหญ่ ชุมชนบางพูด และชุมชนวัดเวฬุวัน เช่นกิจกรรม ทำไม้กวาดชุมชน ซ่อมถนนสัญจร ทำปุ๋ยผักตบชวา และพายเรือเก็บผักตบชวา

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า นักศึกษาจาก 80 ประเทศทัวโลกที่มาประชุมกันที่ยูเอ็นเราพามาเก็บผักตบชวากับชุมชนที่ ต.บางพูด ของจังหวัดปทุมธานี เหตุผลคือขยะในแม่น้ำและทะเลเป็นเรื่องใหญ่ และปัญหาก็ไม่ได้มีในประเทศไทย เป็นปัญหาของชาวโลกว่าเรามีขยะในแม่น้ำและทะเลมากเกินไป แล้วคนไทยก็ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดติดอันดับ 6 ของโลก ซึ่งเราต้องรณรงค์ให้เลิกทิ้งขยะลงในน้ำ กิจกรรมวันนี้คือเมื่อนักศึกษาต่างชายเขามาก็ต้องทำประโยชน์โดยการเก็บขยะในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสียงบอกคนไทยด้วย ว่าจากนี้ไปเราต้องช่วยกันดูแลแม่น้ำ และไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำนั้นเอง

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: