น้ำท่วมที่ไหน ตำรวจนำ้ไปที่นั้น ป้องกัน~ดูแล~สนับสนุน~ช่วยเหลือ~เต็มที่~ต่อเนื่องในพื้นที่ จ.นครพนม จ.อุบลราชธานี จ. มุกดาหาร..

น้ำท่วมที่ไหน ตำรวจนำ้ไปที่นั้น
ป้องกัน~ดูแล~สนับสนุน~ช่วยเหลือ~เต็มที่ต่อเนื่องในพื้นที่ จ.นครพนม จ.อุบลราชธานี จ. มุกดาหาร..

กองบังคับการตำรวจน้ำ
พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม ผกก.9 ฯ / โฆษกกองบังคับการตำรวจน้ำเปิดเผยว่า พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา ผบก.รน. กล่าวว่า ทางกองบังคับการตำรวจน้ำได้จัดส่งกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชา ชนในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนบนที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยโดยได้มอบหมายให้พ.ต.อ.ขวัญชาติ วงศ์ขจรไพบูลย์ ผกก.10 บก.รน. จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำร่วมชุดจิตอาสา ปฏิบัติภาระกิจในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องในพื้นที่ จ.นครพนม จ.อุบลราชธานี จ. มุกดาหาร พร้อมทั้งเตรียมการในการที่จะรองรับปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดที่รับผิดชอบทั้งหมดโดยสำรวจ

และ ติดตามระดับน้ำ ช่วยสนับสนุนภารกิจของทางจังหวัด พร้อมทั้งจัดชุดสายตรวจทางเรือเพื่อคอยป้องกันเหตุเภทภัยที่จะเกิดขึ้น ได้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในกรณีที่ไปอยู่ยังศูนย์พักพิงที่ทางจังหวัดจัดให้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นได้จัดชุดสายสืบนอกเครื่องแบบในการที่จะคอยดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

ด้านตำรวจน้ำธาตุพนม ว่าที่ พ.ต.ต.มานพ จันทร์เกิด สว.ส.รน.2 กก.10 บก.รน. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ส.รน.2 กก.10 บก.รน. นำเรือ พ.55 ออกตรวจสอบพื้นที่การเกษตรตามแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงที่ได้รับความเสียหายจากน้ำโขงล้นตลื่งเข้าท่วม ม.17 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จว.นครพนม พบว่าพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่การเกษตรมีบ้าน จำนวน 5 หลังคา และ 1โรงแรม(รีสอร์ท) ซึ่งประชาชนได้อพยพขึ้นที่สูงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการเฝ้าติดตามระดับน้ำโขงที่มีการปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉลี่ยในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 24 ชม.ที่ผ่านมา สูงขึ้นประมาณ 0.05 ม. จากการสำรวจประตูน้ำธรณิศนฤมิต ซึ่งเป็นประตูน้ำที่ระบายน้ำจากหนองหาร จว.สกลนคร ได้เปิดบานประตูเต็มที่ น้ำยัสามารถระบายได้ตามปกติ ไม่มีการปิดกั้นน้ำแต่อย่างใด ทำให้พื้นที่ชั้นในมีระดับที่ลดลง พร้อมกันนี้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก จังหวัด อุบลราชธานี โดย พ.ต.ท.ไกรลาศ ใจสามารถ สว.ส.รน.4 กก.10 บก.รน.(ตำรวจน้ำเขมราฐ)ได้เตรียมความพร้อม ดังนี้
-พาหนะ/อุปกรณ์ รถยนต์ 1 คัน
เรือท้องแบน 1 ลำ เสื้อชูชีพ 10 ตัว นำชุดปฏิบัติออกสำรวจพื้นที่น้ำท่วมและมอบสิ่งของช่วยเหลือปชช.ที่ได้รับความเดือดร้อนในพท.หมู่บ้านหนองวิไล ชุมชนหอนาฬิกา และชุมชนแสนสุข ต.เขมราฐ
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี -ระดับน้ำ แม่น้ำโขง ตรวจวัด ณ ท่าเรือ ส.รน.4 อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี(040800 ส.ค.61)
*ระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ 1.65 ม.* เพิ่มขึ้น/ลดลงจากเมื่อวาน- 0.18 ม.
ในการนี้ พล.ต.ต.ธนพล ฯ ได้ เน้นย้ำเรื่อง การปฎิบัติงานให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและไม่ประมาทในการเข้าไปในพื้นที่สามารถที่จะดูแลประชาชนให้เต็ม ที่และเต็มความสามารถของตำรวจน้ำ

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: