มหาสารคาม ออกหนังสือเตือนด่วนกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มโจรวัยรุ่นพร้อมอาวุธครบมือ เข้าทำการปล้นชิงทรัพย์ ลูกบ้าน

ด่วนที่สุด เรียนผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน เนื่องด้วยทาง อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ได้รับรายงานจาก ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนม่วง ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ว่าได้มีกลุ่มโจรวัยรุ่นพร้อมอาวุธครบมือ เข้าทำการปล้นชิงทรัพย์ ลูกบ้าน และ ในเวลาต่อมา ได้รับรายงานจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านดงเย็น ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เช่นเดียวกัน รายงานเหตุว่าได้มีขโมยเข้าไปงัดบ้าน ขโมยทรัพย์สิน และ ได้ปืนลูกซองไปด้วย หนึ่งกระบอก..
ดังนั้นจึงแจ้งประกาศ ให้ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ประกาศเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน และ ลูกบ้านได้เฝ้าระวัง และ ขอให้จัดเวรยาม ตลอด 24 ช.ม เพื่อความปลอดภัย ของพี่น้องประชาชน และ ทรัพย์สินของท่าน หากพบเห็นผู้ต้องสงสัย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที่ สภ.พยัคฆภูมิพิสัย โทร.043-791395 สภ.ราษฎร์เจริญ โทร.043-992035 หรือ สายด่วน 191
จึงแเรียนมาเพื่อทราบ และ ดำเนินการต่อไป.
(นายทองแดง ปิถะเก)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองอำนาจพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

Leave a Reply

%d bloggers like this: