“มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ!!ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 15เตรียมพร้อม นำถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรี”

“มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ!!ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 15เตรียมพร้อม นำถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรี”

วันนี้ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น. ณ กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี “มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ และ ประธานที่ปรึกษาบริษัทรักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด มอบหมายให้ คุณมธุรส นามเพราะ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทรักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด นำถุงยังชีพ “มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ” จำนวน 50 ชุดและน้ำดื่มหิมาลัย จำนวน 50 แพ็ค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรี โดยมี พันเอก ประยุกต์ อุ่นอบ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 และ พันเอก บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 15 ร่วมเป็นตัวแทนหน่วยในการรับมอบครั้งนี้

สืบเนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทำหนังสือเพื่อประกาศแจ้งเตือนเขตในพื้นท้ายเขื่อนแก่งกระจานและพื้นที่รับน้ำภายในจังหวัดเพชรบุรี จะได้รับผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมจำนวนหลายอำเภอ ดังนั้น”มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ”โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ จึงได้นำสิ่งของ อุปโภค บริโภคมามอบให้มณฑลทหารบกที่ 15 เพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ต่อไป!!

ขอขอบคุณ@สะมะบัติ เอื้อเฟื้อข้อมูลภาพ/ข่าวสาร

Leave a Reply

%d bloggers like this: