นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานเปิดโครงการ “เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็ง”

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ สโมสรตำรวจ / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานเปิดโครงการ “เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็ง” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม เป็นการจัดทำร่วมกับบริษัท ซาบรินา จำกัด มหาชน เป็นวิทยากรสอนการทำโดยมีคณะแม่บ้านตำรวจภาค 1-9 ,ศชต. ,บช.น. , บช.ก. ,บช.ปส. ,สตม. ,ตชด. เข้าร่วมเย็บเต้านม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อไป หลังจากนั้น คณะแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ ได้มาบรรยาย เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มีการสาธิตและให้ปฏิบัติจริงในวิธีการกดหน้าอกช่วยชีวิต และ วิธีใช้เครื่องมือ AED

Leave a Reply

%d bloggers like this: