เพชรบุรีน้ำใกล้เข้าถึงเขตเทศบาลแล้ว

เพชรบุรี .. น้ำใกล้เข้าถึงเขตเทศบาลแล้ว
10:39 ชาวเพชรบุรี มีเวลาตั้งรับมวลน้ำ อีกไม่ถึง 15 ชั่วโมง ที่ มวลน้ำก้อนใหญ่จากแก่งกระจาน จะมาถึงเขตเทศบาล ระดับน้ำยังทยอยสูงขึ้นต่อเนื่อง

Leave a Reply

%d bloggers like this: