หน่วยทหาร ม.2 พัน.10 สร้างบ้านให้กับ นาย ลัย กิระชัย ตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

หน่วยทหาร ม.2 พัน.10 สร้างบ้านให้กับ นาย ลัย กิระชัย ตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ม.2 พัน.10 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชน บ้านห้วยสาวแลว สร้างบ้านให้กับ นาย ลัย กิระชัย อายุ 49 ปี
ตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 66 หมู่ 8 บ้านห้วยสาวแลว ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน

Leave a Reply

%d bloggers like this: