ทหารศูนย์ฝึกยุทธวิธี แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เกจิดังภาคใต้เทศน์

ทหารศูนย์ฝึกยุทธวิธี แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เกจิดังภาคใต้เทศน์
ศึกภายนอกทหารมียุทธวิธีที่จะเอาชนะข้าศึกได้
วันนี้ฯ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ค่ายมหาจักรีสิรินทร ตำบลท่าประดู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พันเอก ณัตพงศ์ บัวทอง รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีฯได้นำทหารในค่ายดังกล่าว จำนวน 75 นาย แสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมีหลวงพ่อภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวีและเกจิดังภาคใต้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนำกำลังพลถวายตนเป็นพุทธมามกะและฟังธรรมะ บรรยายตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาในเรื่องการป้องกันกำลังพลไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล หรือสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่อย่างเด็ดขาด ทางศูนย์ฯได้นิมนต์หลวงพ่อภัตรฯขึ้นเทศน์ในตอนหนึ่งว่า ศึกภายนอกทหารมียุทธวิธีที่จะเอาชนะข้าศึกได้ แต่ศึกภายในใจต้องอาศัยพุทธวิธีคือหลักธรรมคำสั่งสอนจึงจะชนะจากกิเลสได้ เมื่อมีทั้งพุทธวิธี และพุทธวิธีทุกสถานการณ์ก็มีแต่คำว่าชนะ
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือ การประกาศตนของผู้แสดงว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสิ่งสูงสุดและเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: