ว่าฯปทุมธานี เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้ (7 ส.ค.61) เวลา 11.30 น. ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรอและอาหารปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี นางละออง ชื่นฉอด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายสมเดช คงกระพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

จังหวัดปทุมธานีโชว์ศักยภาพสินค้าเกษตรเกรด GAP และอาหารปลอดภัย กระตุ้นการรับรู้ของเกษตรกรและผู้บริโภคเรื่องความปลอดภัยในอาหาร ระดมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยหลากหลายประเภทกว่า 200 ร้าน มาจำหน่ายกลางกรุง หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงกับการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1 และ 2 พร้อมจัดอบรมอาชีพเกษตรเพิ่มรายได้ กิจกรรมตรวจเช็คสุขภาพหาระดับความเสี่ยงของสารเคมีตกค้างในเลือด ชมและเลือกซื้อต้นรวงผึ้ง พันธุ์ไม้ประจำรัชกาล นิทรรศการบัว และการแนะนำพันธุ์ปลานิลแดงปทุมธานี 1 สินค้าเกษตรมาแรงของจังหวัด

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3 ว่าสืบเนื่องจากจังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรหลากหลายชนิด และมีตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ประกอบกับยุทธศาสตร์หนึ่งของจังหวัดได้กำหนดว่า “เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร” ทางจังหวัดจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ “ต้นทาง” คือ แปลงของเกษตรกรที่ต้องได้คุณภาพมาตรฐานสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ “กลางทาง” คือ การแปรรูปเป็นอาหารที่ต้องมีความสะอาดปลอดภัย ไปจนถึง “ปลายทาง” คือ ผู้บริโภค เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดของสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานี ทางจังหวัดจึงได้จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดปทุมธานีขึ้น โดยในปี 2561 นี้ ได้จัดมาแล้วสองครั้งและประสบความสำเร็จอย่างสูง ทั้งในแง่ของการสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มาออกร้าน ยอดรวมกว่าหนึ่งล้านบาทต่อวัน และยังสามารถสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยด้วย โดยในแต่ละวันมีผู้มาร่วมชมนับหมื่นคน

สำหรับการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3 นี้ นอกจากจะเป็นการตอกย้ำความสำเร็จและกระตุ้นการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วนเรื่องสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยแล้ว งานนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง การผลิต การตลาดและการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดที่มีอยู่หลากหลายประเภท และหลายชนิดเป็นผลผลิตที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เช่น ข้าว พืชผัก ไม้ผล อาทิ กล้วย ฝรั่ง แคนตาลูป เมล่อน และผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ รวมไปถึงอาหารแปรรูปอีกมากมายที่ทางจังหวัดได้คัดสรรมากว่า 200 ร้าน และยังคงมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การตรวจเลือดหาปริมาณสารเคมีตกค้าง ที่สามารถรู้ผลภายใน 20-30 นาที ซึ่งผู้เข้าร่วมชมงานสามารถมาใช้บริการได้ฟรี พร้อมรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ การจัดแสดงพันธุ์ข้าวหอมปทุมที่ขึ้นชื่อ การแนะนำพันธุ์ปลานิลแดง สินค้าเกษตรชนิดใหม่ของจังหวัด นิทรรศการบัวเล่าเรื่องราวประวัติของจังหวัดปทุมธานี การสาธิตเมนูบัว กิจกรรมการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง กิจกรรมนาทีทอง จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ การจัดอบรมอาชีพเกษตรเพิ่มรายได้ อาทิ การจัดสวนถาด การปลูกผักไมโครกรีน การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ เป็นต้น และที่พิเศษกว่าทุกครั้งคือ ในงานครั้งนี้จะมีการนำต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ประจำรัชกาลที่ 10 มาจัดจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนได้นำไปปลูกเป็นสิริมงคลด้วย

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: