สระบุรี..จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสระบุรี จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
วันที่ 7 ส.ค.61 เวลา 10.30 น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนงานราชการต่างๆ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 แก่ผู้ด้อยโอกาสและเด็กพิเศษ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ทั้งนี้โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวม 76 จังหวัด จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม

จังหวัดสระบุรีจึงร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจังหวัดสระบุรี และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ด้อยโอกาสและเด็กพิเศษ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
ทั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีกล่าวอาเศียรวาท การแสดงของเด็ก การเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานประกอบไปด้วยข้าวไก่ทอด ต้มจืด ก๋วยเตี๋ยว ไอศกรีม และผลไม้ นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ศูนย์ฯ ด้วย

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

%d bloggers like this: