บึงกาฬ น้ำโขงลดลงอีก เร่งระบายน้ำต่อเนื่อง ทีมบึงกาฬเดินสำรวจสิ่งกีดขวางที่ทำให้น้ำไหลลงช้า แก้ให้ถูกจุด เกาให้ถูกที่คัน

บึงกาฬ
น้ำโขงลดลงอีก เร่งระบายน้ำต่อเนื่อง ทีมบึงกาฬเดินสำรวจสิ่งกีดขวางที่ทำให้น้ำไหลลงช้า แก้ให้ถูกจุด เกาให้ถูกที่คัน
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
ผวจ.บึงกาฬ นำทีมบึงกาฬทุกหน่วย ปภ. ชป. กกล.รส. นรข. ตชด.244 ตร.น้ำ สธ. นอภ. อปท. กำนันผญบ. เดินหน้าแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
1)ระดับน้ำโขงลดลง 42ซม.ใน24ชม.(08.00น.วันนี้)
2)ยังเร่งสูบน้ำออกจากที่ลุ่มต่อนื่อง
3)เดินเครื่องผลักดันน้ำ ชป. ที่ปตร.ห้วยคาด อ.ปากคาด 10 เครื่องเร่งระบายน้ำพื้นที่ อ.โซ่พิสัย และอ.ปากคาด ออกแม่น้ำโขงให้เร็วขึ้น
4)ให้นอภ.พร้อมหน่วยปฏิบัติทุกหน่วย ฝปค. ทบ. ทร. ตร. อปท. กนผญบ. **เดินเท้าสำรวจลำห้วย ลำคลอง หาจุดที่เป็นอุปสรรคทำให้น้ำไหลช้า เพื่อแก้ไขให้ถูกจุดต่อไป
5)ออกเยี่ยมประชาชนและรับส่งนักเรียนในจุดที่ยังมีน้ำท่วมต่อเนื่อง
6)ประเมินสถานการณ์ **คลี่คลายลงเรื่อยๆ** เป็นระยะของการสำรวจความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่อไป

นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.บึงกาฬ
พ.8ส.ค.61/10.45น.

Leave a Reply

%d bloggers like this: