สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับมอบรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินระบบ 4G Network โดยการสนับสนุนจาก AIS และคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 2554

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับมอบรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินระบบ 4G Network โดยการสนับสนุนจาก AIS และคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 2554
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีรับมอบรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ ผ่านเครือข่าย 4G Network เพื่อใช้ในกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 1 คัน จากคุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส และพลเอก วิสุทธิ์ นาเงิน รองปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2554 พร้อมด้วยคณะ
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)(เอไอเอส) และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2554 ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความทุ่มเท เสียสละของข้าราชการตำรวจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ช่วยเหลือประชาชน จึงได้กำหนด
“โครงการ รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือแพทย์ผ่านเครือข่าย 4G Network ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรถพยาบาลกู้ชีพพร้อมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน และข้าราชการตำรวจในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: