กลุ่มธุรกิจกับผ่องเพื่อนร่วมมือกัน เอื้อเฟื้อจุนเจือแด่น้องๆบ้านราชาวดีหญิง ปากเกร็ด นนทบุรี

กลุ่มธุรกิจกับผ่องเพื่อนร่วมมือกัน เอื้อเฟื้อจุนเจือแด่น้องๆบ้านราชาวดีหญิง ปากเกร็ด นนทบุรี
ในวันสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตสำหรับแต่ละคน แต่ละองค์กร ต่างก็จะแสดงออกเพื่อรำลึกนึกถึงวันอันสำคัญนั้นๆแตกต่างวิธีกันไป อย่างธุรกิจ ป.กุ้งเผาและเครือข่าย(หลักสี่-ราษฎร์บูรณะ-ปิ่นเกล้า-รามคำแหง-อยุธยา) เมื่อวันสำคัญนั้นเวียนมาบรรจบครบรอบวาระอีกครั้ง(วันเกิดคุณปัญญา ทองทัย ประธาน เครือ ป.กุ้งเผา) ก็จะมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เอื้อเฟื้อ แบ่งปันให้กับสังคมต่อเนื่องสม่ำเสมอมาโดยตลอดของรอบวาระวันสำคัญดังกล่าว แบ่งปันเอื้อเฟื้อมาอย่างนี้หลายปีต่อเนื่องกันมา
เมื่อวันที่ 7 สค.2561 ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง)ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยกลุ่มธุรกิจ ป.กุ้งเผา และผองเพื่อน พล.ต.ต.อภิชาติ-คุณสุภาวดี ศิริสิทธิ์ ศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ศิษย์ บรอ.(หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน-วิทยาลัยตำรวจ) รุ่น 4 ได้ร่วมกันทำกิจกรรม “แบ่งปันเลี้ยงดูน้องๆผู้ขาดแคลน” ด้วยการนำข้าวปลาอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ไปเลี้ยงดูส่งมอบให้กับ กลุ่มน้องๆเหล่านี้ ซึ่งมีตัวแทนคณะผู้ดูแลมารับสิ่งของจำนวน 14 กลุ่มงาน ( บ้านเด็กหญิงราชาวดี-บ้านเด็กชายราชาวดี-บ้านนนทภูมิ-บ้านเฟื่องฟ้า-แรกรับเด็กชายปากเกร็ด-สงเคราะห์เด็กชายปากเกร็ด-สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด-สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท-แรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี-พัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ-ฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง-บ้านพักเด็กและครอบครัวนนทบุรี-ศูนย์ออทิสติก-พัฒนาคนพิการบ้านพระประแดง) กิจกรรมดังกล่าว มีการเลี้ยงอาหาร-ขนมให้กับกลุ่มน้องๆ พร้อมมีเหล่าดาราศิลปิน หลากหลายไปร่วมสร้างความสุขให้กับน้องๆได้สนุกรื่นเริงกัน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีขึ้นเสมอมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวันสำคัญนี้มาบรรจบครบรอบในแต่ละรอบปี ปีนี้ได้รับเกียรติจากท่าน พล.ต.ต.อภิชาติ-คุณสุภาวดี ศิริสิทธิ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานส่งมอบความสุข ให้กับน้องๆทั้ง 14 กลุ่มงาน เรียกว่างานนี้เป็นสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ
ฝากเชิญชวนพี่น้องเพื่อนร่วมชาติ อีกทางหนึ่งสำหรับช่องบำเพ็ญคุณงามความดี เป็นบุญเป็นกุศลมหากุศลยิ่ง คือการเลี้ยงดูสงเคราะห์ อนุเคราะห์ชีวิตคนด้วยกันเอง ด้วยการช่วยเหลือชีวิตผู้ขาดแคลนยากไร้ดังกล่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: