เขตประเวศ เตรียมปรับภูมิทัศน์ ริมถนนกาญจนาภิเษก คืนลำรางสาธารณะให้กับชาวประเวศ

เขตประเวศ ร่วมเอกชนพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ริมถนนกาญจนาภิเษก เพื่อให้เกิดความสวยงาม คืนลำรางสาธารณะให้กับชาวประเวศ ช่วยระบายน้ำในพื้นที่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมคณะผู้บริหารเขตฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม ซึ่งสำนักงานเขตประเวศ ยังมีพื้นที่ที่จะต้องพัฒนาอยู่อีกมาก ซึ่งเบื้องต้นได้สำรวจลำรางสาธารณะของเขต ที่ติดกับพื้นที่ของกรมทางหลวง ด้านถนนกาญจนาภิเษก ยังมีความรกร้างว่างเปล่าอยู่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเจ้าของพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตฯ นำรถแมคโคร มาปรับพื้นที่ริมลำรางสาธารณะ ซึ่งมีความยาวประมาณ 630 เมตร ความกว้างของลำรางสาธารณะ ประมาณ 5 เมตร

โดยขุดลอกปรับหน้าดินใหม่ หลังจากนั้น เขตประเวศโดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จะได้นำพันธ์ไม้มาปลูกปรับสภาพริมถนนให้เกิดความสวยงาม ทั้งนี้ได้ปรับสภาพภูมิทัศน์ทางเข้าด้านข้างอาคารดีคอนโด ก่อนหน้านี้พื้นที่ดังกล่าว มีการแอบทิ้งขยะข้างทางเป็นจำนวนมาก มีการทำผิดพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ทั้งนี้การทิ้งขยะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการขวางเส้นทางทางน้ำไหล เกิดน้ำท่วมขังเวลาฝนตกหนักๆ การปรับลำรางปรับภูมิทัศน์ใหม่นอกจากจะทำให้เกิดความสวยงามแล้วยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ( พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ) “สะดวก (convenient) เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก ภารกิจดำเนินการทันที

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน
………………………………………….

Leave a Reply

%d bloggers like this: