โรงพยาบาลตำรวจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

โรงพยาบาลตำรวจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันนี้ (8 สิงหาคม 2561) เวลา 09.30 น. พลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ลานกิจกรรมดนตรีจิตอาสา ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พลตำรวจตรี ธนา ธุระเจน ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.ตร. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงของวงดนตรีจิตอาสาโรงพยาบาลตำรวจ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ทำพิธีเปิดกรวยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวเปิดงาน ถ่ายรูปร่วมกันและร่วมกันร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี”
พลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ประธานในพิธี กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ซึ่งคณะกรรมการจัดกิจกรรมและกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ต่อพสกนิกรชาวไทย และยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลตำรวจ โดยวันนี้กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม ได้มีการเสวนาเรื่อง โรคซึมเศร้าหลังคลอด และภาวะปวดหลังในสตรีตั้งครรภ์ ซึ่งอาจเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ระหว่างการตั้งครรภ์ รวมถึงการให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพ ด้านอารมณ์ ภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ จากสูตินรีแพทย์ นักจิตวิทยา นักโภชนาการ เพื่อให้คุณแม่ทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ ได้เป็นคุณแม่ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มีความสุข เพราะถ้าคุณแม่แข็งแรงก็จะส่งผลต่อสุขภาพของลูกในครรภ์ให้แข็งแรงตามไปด้วย
ทั้งนี้ขอขอบคุณคุณเต๋า สมชาย เข็มกลัด และคุณยุ้ย อัฐมาศ เข็มกลัด ครอบครัวตัวอย่างที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ชีวิตครอบครัวและการดำเนินชีวิตให้กับทุกคนได้ฟัง รวมถึงเป็นจิตอาสาร่วมร้องเพลงกับนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ให้กับผู้ป่วยและผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย อาทิ เช่น สาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ และหลังคลอด การรำไทเก๊กเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพให้กับคุณแม่ที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุที่รักสุขภาพ และชื่นชอบการออกกำลังกาย การตรวจคัดกรองเบาหวาน การตรวจคัดกรองต้อหิน ทำฟันฟรี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้ในเด็กกลุ่มเสี่ยง การฝังเข็มลดปวด จิตอาสารับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา ร่างกาย เพื่อคืนความสุขให้กับอีกหลายชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-2076000 เวลา 08.00 – 16.00 น.

“ศูนย์กลางข่าวสาร ประสานฉับไว ใส่ใจประชาชน”
ทีมประชาสัมพันธ์และโฆษก โรงพยาบาลตำรวจ
พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ โทร. 098-5544114

Leave a Reply

%d bloggers like this: