นายอุดม เพชรคุต ผอ.ศูนย์ ปภ เขต 11 สุราษฎร์ธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการ( ERT) พร้อมรถผลิตกระแสไฟฟ้า , รถไฟฟ้าส่องสว่าง สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จาก กรณีเกิดเหตุสายเคเบิ้ลใต้น้ำขนาด 115 KV ซึ่งไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าขนอม ไปยังอำเภอเกาะสมุย 2 ได้ชำรุดฉุกเฉิน

วันที่ 8 ส.ค. 2561 นายอุดม เพชรคุต ผอ.ศูนย์ ปภ เขต 11 สุราษฎร์ธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการ( ERT) พร้อมรถผลิตกระแสไฟฟ้า , รถไฟฟ้าส่องสว่าง สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จาก กรณีเกิดเหตุสายเคเบิ้ลใต้น้ำขนาด 115 KV ซึ่งไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าขนอม ไปยังอำเภอเกาะสมุย 2 ได้ชำรุดฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 ซึ่งส่งผลกระทบให้ไฟฟ้ามีไม่เพียงพอในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันเป็นวงกว้าง โดยร่วมกับ สำนักงาน ปภ. จ .สฎ. สาขาเกาะสมุย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งได้นำรถโมบาย จำนวน 18 คัน เพื่อจ่ายกระแสไฟเพิ่มเติ่มให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.เกาะสมุย และ อ.เกาะพะงัน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: