ปราจีนบุรีจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ปราจีนบุรีจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
……วันนี้ (9 ส.ค. 61) ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำตกเข้าอีโต้ลำห้วยไผ่ข้าวหลาม ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
……สำหรับการสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานนี้ เป็นการช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วย ทำให้ระยะเวลาพังทลายของดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วย ความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นและแผ่ขยายกระจายความชุ่มชื้นออกไปเป็นวงกว้างในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของลำห้วย อีกทั้งช่วยกักเก็บตะกอนและวัสดุต่างๆที่ไหลลงมากับน้ำในลำห้วยได้ดี เป็นการช่วยยืดอายุแหล่งน้ำตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลง คุณภาพของน้ำมีตะกอนปะปนน้อยลง สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ป่า สมดัง พระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ” อีกทั้งเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดปราจีนบุรี / ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: