ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นเจ้าภาพจัดงาน สมาคมแม่บ้านทหาร – ตำรวจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นเจ้าภาพจัดงาน สมาคมแม่บ้านทหาร – ตำรวจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี คุณนริศรา ทิพยจันทร์ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการให้บริการตรวจสุขภาพ, ทันตกรรม, ตัดผม, เลี้ยงอาหาร , แจกเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนทั่วไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: