น้ำมันเถื่อน เฮ ขยายขายใน 3 อำเภอ จ.สงขลา หลังน้ำมันขึ้นราคา

น้ำมันเถื่อน เฮ ขยายขายใน 3 อำเภอ จ.สงขลา หลังน้ำมันขึ้นราคา
วันนี้ 9 สิงหาคม 2561 บรรดานายทุนขายน้ำมันเถื่อน เฮ หลังน้ำมันประกาศขึ้นราคา โดยราคาน้ำมันที่เสียภาษีให้รัฐตามปั้มน้ำมันขึ้นราคาอีก 40 ส.ต.โดยน้ำมันดีเซล(โซล่า)อยู่ที่ราคาลิตรละ 29.90 บาท และน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 อยู่ที่ลิตรละ 30.60 บาท ทำให้บรรดานายทุนค้าน้ำมันเถื่อนเร่งเปิดปั้มหลอดที่มีหัวจ่ายตั้งแต่ 2 – 4 หัวจ่าย เปิดขายในสามอำเภอหลักของจังหวัดสงขลา โดยที่ อ.นาทวี เปิดเป็นปั้มหลอดขายน้ำมันเถื่อนอยู่ริมถนนสาย นาทวี –คลองแงะ และในพื้นที่ อ.สะเดา มีการเปิดปั้มหลอดที่มีหัวจ่ายมากถึง 4 หัว ขายให้กับบรรดารถเก๋ง กระบะ และรถจักรยานยนต์
สำหรับที่ อ.คลองหอยโข่ง นายทุนนำน้ำมันเถื่อนบรรจุในแกลลอนขนาด 5 – 10 ลิตร วางขายอยู่เยื้องๆกับโรงเรียนบ้านควนกบ โดยขายน้ำมันเถื่อนชนิดเบนซิน 97 อยู่ที่ลิตรละ 25 บาท และขายน้ำมันดีเซลหรือโซล่า อยู่ที่ลิตรละ 23 บาท ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มาเลเซีย ขายน้ำมันเบนซิน และดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 18 บาท เท่านั้น

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: