สระบุรี. จัดเวทีเสวนา อนาคตมวกเหล็ก จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

วันที่ 9 ส.ค.61 กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก และกลุ่มผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน และสัมปทานเหมืองหินปูน ของบริษัท ทีพีไอโพลิน จำกัด นำโดยนายพฤติ เกิดเชิดชู ได้จัดเวทีเสวนาวิชาการ ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เรื่อง อนาคตมวกเหล็กบ้านเรา จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยมี ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ อ.คณะวิศวกรรมศาสตร์จาก ม.นเรศวร คุณสุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และคณะ มาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมี เจ้าหน้าที่จากโรงปูนทีพีไอ ประชาชนชาวบ้าน นักเรียน พ่อค้า ประชาชน และพระภิกษุสงฆ์ ในพื้นที่ อ.มวกเหล็ก เข้าร่วมฟังการบรรยายถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ประมาณ 300 คน
ซึ่งในการเสวนาในครั้งนี้ ได้เปิดวีดีทัศน์/สไลด์ บรรยายเกี่ยวกับการเรียนรู้มลพิษและมาตรการลดผลกระทบจากโรงไฟฟ้า และขยะผ่านกระบวนการ EHIA ขั้นตอน/กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า บ.ทีพีไอโพลีน จำกัด การเกิดไอน้ำ องค์ประกอบของถ่านหินที่มีสารต่างๆ อาทิ สารหนู ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ฯลฯ ขยะที่จะใช้ที่โรงไฟฟ้ามวกเหล็ก ถ่านหินเมื่อถูกเผาแล้วก็จะเกิดมลพิษอย่างแน่นอน ผลกระทบในด้านต่างๆ เมื่อมีโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้ชุมชน ที่อยู่อาศัยของประชาชน โดย เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับฟังการเสวนาได้แสดงความคิดเห็น โดยสรุปไม่เห็นด้วยกับการที่จะสร้างโรงไฟฟ้า เพราะจะทำให้เกิดผลกระทบ มลพิษต่อร่างกาย การท่องเที่ยว การเกษตรกรรม โคนม
จากนั้นคณะทำงานกลุ่มคัดค้านจะรวบรวมข้อมูล/ข้อเท็จจริง เพื่อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากจะยังมีการอนุญาตให้สร้างโรงไฟฟ้า สุดท้ายก็จะต้องมีการฟ้องร้องต่อศาลต่อไป
ทางด้านนายพฤติ เกิดชูชื่น ประธานชมรมอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก กล่าวว่าวันนี้ทางชมรมอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก ได้จัดเสวนาในหัวข้อ”อนาคตของมวกเหล็ก” เนื่องจากจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในเขตพื้นที่ อ.มวกเหล็ก ซึ่งไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่นี้ เนื่องจากพื้นที่ใน อ.มวกเหล็ก เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว และทำการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงโคนมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จึงจัดให้มีเวทีเสวนาขึ้น โดยเชิญนักวิชาการมาให้องค์ความรู้กับชาวบ้าน และประชาชนในพื้นที่ ให้เข้าใจ และรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

าญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

%d bloggers like this: