ศรีสุริโยทัยสมาคม เชิญชวนแข่งขันโบลิ่งการกุศล”ประสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ ศ.ท”เพื่อหารายได้ นำไปพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนศรีสุริโยทัย วันที่ 19 สิงหาคม 61 นี้

ศรีสุริโยทัยสมาคม เชิญชวนแข่งขันโบลิ่งการกุศล”ประสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ ศ.ท”เพื่อหารายได้ นำไปพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนศรีสุริโยทัย วันที่ 19 สิงหาคม 61 นี้
.
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.ศรีสุริโยทัยสมาคมจัดงานแถลงข่าวโบลิ่งการกุศล”ประสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ ศ.ท. ณ ชมพูพันธ์ุทิพย์ โรงเรียนศรีสุริโยทัย เจริญกรุง 57 นางวรางคณา สุเมธวัน นายกศรีสุริโยทัยสมาคม
กล่าวว่า การจัดงานแถลงข่าวในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ นำไปพัฒนาการศึกษา ของในโรงเรียนศรีสุริโยทัย ทางด้านการศึกษา บุคลากรและวัสดุครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน รวมทั้งมอบเป็นทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษาเล่าเรียน วันเวลาใน
การจัดงาน วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.ณ BLU-O-RHYTHM สยามพารากอน กรุงเทพฯ ศรีสุริโยทัยสมาคม จึงขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจจะร่วมแข่งขัน สามารถสมัครหรือติดต่อได้ที่ ศรีสุริโยทัยสมาคม โทร 02-2110383 ต่อ 110

???@$’ข่าว/นครบาล. 007…สื่อกลาง/ภาพ/ข่าว…รายงาน?????

Leave a Reply

%d bloggers like this: