ชาวบ้านร้องทุกข์ผ่าน นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์เรื่องสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)ออก สปก.4-01 ทับที่ดิน ทำกินของชาวบ้านที่ครอบครอง และ ทำกินมานาน ตั้งแต่พ.ศ.2505.

วันนี้ ทาง นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มชาวบ้าน หมู่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.)ออก สปก.4-01 ทับที่ดิน ทำมาหากินของชาวบ้านที่ครอบครอง และ ทำกินกันมายาวนานแล้วตั้งแต่พ.ศ.2505 เพื่อให้ช่วยติดตามความถูกต้องและ เป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนต่อไป

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: