ชมรมไทยอาสาป้องกันชาติและกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติประจำจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกิจกรรมร่วมกับบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด(มหาชน)และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตรงณ.ศาลาเอนกประสงค์ในซอยชุมชนวัดเขต

วันศุกดิ์ที่10สิงหาคม2561เวลา08.00 น.ชมรมไทยอาสาป้องกันชาติและกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติประจำจังหวัดปทุมธานี
ได้ร่วมกิจกรรมร่วมกับบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด(มหาชน)และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรงณ.ศาลาเอนกประสงค์ในซอยชุมชนวัดเขตร่วมกิจกรรม”พุทธรักษา รักษ์น้ำ”โดยบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด(มหาชน)หรือ บีจีซี ร่วมกับชุมชนซอยวัดเขียนเขตและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีจุดประสงห์ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนอย่างต่อเนื่องน้อมนำหลักธรรมชาติในการใช้ต้นพุทธรักษาบำบัดน้ำเสียตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยื่น

ผู้สนับสนุน ผลิตภัณฑ์ MY BABY
นำโดย ว่าที่ ร.อ.อากร เสือตระกูลชัย
ได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำ MY BABYมาแจกให้ภายในชุมชนหมู่บ้าน

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดปทุมธานีรายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: