นักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยาสงขลา 3,250 คน สวมใส่เสื้อสีฟ้า-ขาว ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา12 สิงหาคม 2561

นักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยาสงขลา 3,250 คน สวมใส่เสื้อสีฟ้า-ขาว ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา12 สิงหาคม 2561

วันนี้ 10 สิงหาคม 2561 ที่ โรงเรียนแจ้งวิทยาสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นักเรียนทั้งโรงเรียน 3,250 คน รวมทั้งคณะครู อาจารย์ สวมเสื้อสีฟ้า-ขาว ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา12 สิงหาคม 2561 โดยตัวแทนของนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้วางพานพุ่มดอกไม้สีฟ้า-ขาวถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โดย คณะครู อาจารย์และนักเรียนทุกระดับชั้น จะสวมเสื้อสีฟ้า-ขาว ทั้งโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนและผู้ปกครองร่วมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วยความปลื้มปิติและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยอีกด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: