แม่ทัพภาค 4 ร่วมกับ เกจิดังภาคใต้ พร้อมประชาชนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

แม่ทัพภาค 4 ร่วมกับ เกจิดังภาคใต้ พร้อมประชาชนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันนี้ 10 สิงหาคม 2561 ที่ เขาวังตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับหลวงพ่อภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวี และเกจิดังภาคใต้ จัดพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค.61 นำพี่น้องประชาชนชาวปลักหนูทั้งไทยพุทธ มุสลิม และจิตอาสา นักเรียน จำนวน 700 คนร่วมปลูกป่าจำนวน 800 ต้น ที่ ป่าเขาวัง ตำบลปลักหนู มีเนื้อที่ประมาณ 2,090 ไร่
การปลูกป่าจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สืบสานพระปณิธานอันแน่วแน่ให้บรรเทาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และของโลก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมทำ” ของบุคลากรในสังกัดฯ และประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และต้นไม้ในท้องถิ่น ชุมชน เป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภค บริโภค ทำการเกษตร ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: