รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องเกษตรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอำเภอหนองเสือ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องเกษตรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอำเภอหนองเสือ
วันนี้ (10ส.ค.61) เวลา 10.00 น. ที่ ที่ทำการกลุ่มปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องเกษตรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอำเภอหนองเสือ โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกร ให้การต้อนรับ
อำเภอหนองเสือ มีพื้นที่ประมาณ 357,900 ไร่ หรือ 412.73 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ เหมาะแก่การทำนา ทำสวน ทำไร่ มีคลองส่งน้ำ และคลองระบายน้ำเชื่อมติดต่อระหว่างคลองรังสิตประยูรศักดิ์กับคลองระพีพัฒน์ รวม 8 คลอง ตั้งแต่คลองระบายน้ำที่ 7-14 โดยมีระยะห่างระหว่างคลองประมาณ 2.4 กิโลเมตร เขตการปกครองแบ่งเป็น 7 ตำบล 69 หมู่บ้าน ดังนี้ 1.ตำบลบึงบา จำนวน 8 หมู่บ้าน 2.ตำบลบึงบอนจำนวน 9 หมู่บ้าน 3.ตำบลบึงกาสาม จำนวน 9 หมู่บ้าน 4.ตำบลบึงชำอ้อ จำนวน 12 หมู่บ้าน 5.ตำบลหนองสามวัง จำนวน 13 หมู่บ้าน 6.ตำบลศาลาครุ จำนวน 10 หมู่บ้าน 7.ตำบลนพรัตน์ จำนวน 8 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเต็มพื้นที่ เดิมมีการปลูกส้มเขียวหวาน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้เกษตรเป็นจำนวนมาก ต่อมาในปี 2540 เกิดภาวะส้มร่วงหล่นทำให้เกิดปัญหาหนี้สินเป็นจำนวนมาก เกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน เช่น ปาล์มน้ำมัน และกล้วยหอมทอง เพื่อทดแทนการปลูกส้มเขียวหวาน

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: