จังหวัดนครศรีธรรมราชปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 5 แสนตัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

จังหวัดนครศรีธรรมราชปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 5 แสนตัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันนี้( 11 สิงหาคม 2561) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่บริเวณท่าน้ำตลาดริมน้ำทานพอ ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอำเภอฉวาง เทศบาลตำบลไม้เรียง จัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 อีกทั้งเพื่อแพร่ขยายพันธุ์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในธรรมชาติ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 แสนตัว ได้แก่ ปลาบ้า ปลาตะเพียนขาว และปลากยี่สกเทศ ปล่อยลงในแม่น้ำตาปี บริเวณท่าน้ำตลาดริมน้ำทานพอ ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมในพิธี

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

%d bloggers like this: