ชาวบ้านทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา ปิดถนนชุมนุมประท้วงทหารเรือขุดถนน ปิดทางสัญจรทำชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 60 ครัวเรือน

ชาวบ้านทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา ปิดถนนชุมนุมประท้วงทหารเรือขุดถนน ปิดทางสัญจรทำชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 60 ครัวเรือน
วันที่ 11 ส.ค. 61 ที่บริเวณหน้าหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง 412 กองทัพเรือ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ม. 9 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา มีชาวบ้านในพื้นที่กว่า 50 คน ได้นำเต้นท์มากางปิดถนนพร้อมออกมาชุมนุมประท้วงกองทัพเรือภาคที่ 2 เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน หลังจากที่ทางทหารเรือได้ขุดถนนเพื่อปรับสภาพเป็นคูระบายน้ำทำให้ชาวบ้านกว่า 60 หลังคาเรือนไม่สามารถเข้า-ออกไปยังพื้นที่เพาะปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตทางเกษตรได้
อีกทั้งยังไม่พอใจทหารเรือหน่วยดังกล่าวโดยอ้างว่าที่ผ่านมาประพฤติตัวและแสดงกริยาไม่เหมาะสมกับชาวบ้าน และยังขอให้ตรวจสอบการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ และไม้ที่ได้จากการแปรรูปนำไปไหน จึงปิดถนนเรียกร้องให้กองทัพเรือภาคที่ 2 มาเจรจาและรับฟังปัญหาดังกล่าว

นางอุดมพร ศรีวัสสะ ชาวบ้าน ม. 9 ต.ทุ่งหวัง เปิดเผยว่า สาเหตุที่ออกมาชุมนุมเพราะทนพฤติกรรมของทหารหน่วยนี้ไม่ไหว ทั้งขับรถเร็ว ส่งเสียงดังตอนกลางคืน ขมขู่ และพูดจาไม่สุภาพกับชาวบ้าน โดยเฉพาะเรื่องที่มารื้อถนนเพื่อขุดเป็นคูน้ำ ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวชาวบ้านได้ใช้สัญจรเข้า-ออกบริเวณนี้มานาน แต่ปัจจุบันชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปทำการเกษตรได้
เช่นเดียวกับนายอำนวย จันทร์วัฒนะ ชาวบ้าน ม.9 ต.ทุ่งหวัง ซึ่งเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับความเดือนร้อน เปิดเผยว่า นอกจากเรี่องการขุดถนนโดยที่ไม่ถามความคิดเห็นของชาวบ้านแล้ว ยังให้ผู้บังคับบัญชาทหารเรือได้ตรวจสอบกรณีการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ก่อนที่แปรรูปซึ่งบางชนิดเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีราคาว่ามีการทุจริตกันหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อชาวบ้านเข้าไปสอบถามก็จะได้รับคำตอบว่านายสั่งจึงอยากทราบว่านายที่ว่าเป็นใคร
ต่อมาเวลาประมาณ10.30 น.นาวาเอกกฤษฎา รัตนะสุภา รองเสนาธิการกองทัพเรือภาคที่ 2 ได้เดินทางมายังที่ชุมนุมเพื่อร่วมรับฟังปัญหาจากชาวบ้านโดยการเจรจาเป็นไปอย่างสงบ ซึ่งนาวาเอกกฤษฎา รัตนะสุภา ได้รับข้อเสนอของชาวบ้านและจะดำเนินการเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้เป็นไปตามที่ชาวบ้านต้องการทุกอย่างเหมาะสม โดยใช้เวลาเจราจาประมาณ 1 ชั่วโมง สร้างความพอใจให้กับชาวบ้านในระดับหนึ่ง จึงยอมสลายการชุมนุมและรื้อเต้นท์ออก อย่างสงบ
ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวมีจำนวนกว่า 1,000 ไร่ ซึ่งในอดีตเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ มีชาวบ้านเข้ามาทำกินโดยการทำการเกษตรเพาะปลูกและใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเรียกว่า ทุ่งเลี้ยงสัตว์ ของชาวบ้านในชุมชน ต่อมาทางกองทัพเรือได้ขอใช้พื้นที่เพื่อสร้างเป็นหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่ง 412 โดยอนุญาตให้ชาวบ้านได้เข้าไปใช้ประโยชน์เพาะปลูกในพื้นที่บางส่วนได้ จนกระทั้งมาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: