ปทุมธานี ญาติโยมบวชชีพราหม์วัดโปรยฝนเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ปทุมธานี
ญาติโยมบวชชีพราหม์วัดโปรยฝนเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 ที่วัดโปรยฝน หมู่ที่ 11 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีได้มีบรรดาญาติโยมจำนวนมากได้ร่วมกันมาบวชชีพรามห์ถือศีลแปดกับพระใบฎีกาอำนวย โชติปัญโญ(กุ่ย)เจ้าอาวาสวัดโปรยฝนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อให้พระองค์มพระพลานามัยที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงเป็นอม่ของแป่นดินไปอีกยาวนาน
พระใบฎีกาอำนวย โชติปัญโญ(กุ่ย)เจ้าอาวาสวัดโปรยฝนกล่าวว่าการจัดบวชชีพราหม์ในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถเนื่องในสันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 และเพื่อให้ผลบุญในครั้งนี้ส่งผลให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทยและเป็นแม่ของแผ่นดินของปวงชนชาวไทยตลอดไปการบวชชีพราหม์ในครั้งนี้มีกำหนดหนึ่งวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นโดยบรรดาญาติโยมที่บวชชีพราหม์นั้นต้องปฏิบัติบูชาถือศีลแปดเดินจงกลมนั่งสมาธิและสวดมนต์ นอกจากนี้ยังร่วมกันถวายผ้าป่าให้กับกับพระใบฎีกาอำนวย โชติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดโปรยฝนร่วมกันอีกด้วย

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: