อาสาสมัคร จิตอาสาของพระราชาฯร่วมกิจกรรม พัฒนาทำ ความสะอาด บริเวณ สะพานศรีสุราษฎร์ สะพานที่สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย จังหวัดสุราษฏร์ธานี วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

อาสาสมัคร จิตอาสาของพระราชาฯ
โดยท่านประธานมูลนิธิฯ และหัวหน้า กู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัคร มูลนิธิกุศลศรัทธา พร้อมตัวแทนของ อำเภอต่างๆใน จ.สุราษฎร์ธานี
ร่วมกิจกรรม พัฒนา ทำความสะอาด บริเวณ
สะพานศรีสุราษฎร์ สะพานที่สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ขอบคุณภาพ-ขาวทีมข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิกุศลศรัทธา สุราษฏร์ธานี
ต้น มนตรี///ผ่านลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: