ปทุมธานี ผู้ว่านำพสกนิกรชาวปทุมธานีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี” เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ปทุมธานี
ผู้ว่านำพสกนิกรชาวปทุมธานีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี” เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
วันนี้ (12 ส.ค.61) เวลา 17.00 น. ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายเมธี เลขานุกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมพิธีมหามงคลครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
สำหรับพิธีในครั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี จัดให้มีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ จากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อให้พสกนิกรชาวปทุมธานีทุกหมู่เหล่า ได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือ พสกนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเอง ในด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ ประทับอยู่ในใจของพสกนิการ และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุดศึกอินทรชิต ตอน กษิรธารา และการแสดงรำเฉลิมพระเกียรติ รำถวายพระพร ชุดพระมิ่งแม่แห่งแผ่นดิน

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: