เขตธนบุรี สมาชิกจิตอาสา และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี พร้อมนางสาวภาวนา ใจเสงี่ยม และนายวุฒิชัย เชื้อมั่นคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี , คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เขต , เจ้าหน้าที่ตำรวจ , สมาชิกจิตอาสา และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาทำความสะอาด , ตัดแต่งกิ่งไม้ , เก็บของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถจัดเก็บด้วยรถเก็บขนขยะมูลฝอยประจำวัน และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ บริเวณวัดอินทารามวรวิหาร เขตธนบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: