มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง”จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 61.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง”จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 61. เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 14 ส.ค.61

คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ, เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร, พนักงาน และอาสาสมัคร ร่วมในพิธีแจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค เนื่องในงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 โดยมีคุณเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคุณนิรุตต์ สุวรรณบริสุทธิ์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)ปลัดอำเภอเมือง, คุณอานนท์ ลิขิตวัฒนกิจ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) อำเภอบ้านแพ้ว และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมในพิธีฯ

ณ สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวว่า “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้นทุกศาสนา ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และตาย งานบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย, อุทกภัย, อุบัติภัย, ภัยแล้ง, ภัยหนาว มีหน่วยกู้ชีพ กู้ภัยและอาสาสมัคร ที่คอยให้การช่วยเหลืออุบัติเหตุต่างๆ มีสุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อเก็บศพไร้ญาติ ฝังและฌาปนกิจ มีหน่วยงานในเครือข่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลหัวเฉียว,มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

สำหรับการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินงานเป็นประจำทุกปี ปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นเวลาช้านานแล้ว เพราะเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการนำสิ่งของ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง มาเซ่นไหว้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ และนำมาแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ รวมทั้งมอบให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดงานทิ้งกระจาดนี้มูลนิธิฯได้จัดงาน 3 แห่งคือ ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ย.61 , คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 21 ส.ค.61 และสุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ณ ที่แห่งนี้ รวมคิดมูลค่าการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดในปีนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 13,950,000 บาท
ต่อมาคุณเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้ดำเนินการจัดงานและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมสละทรัพย์บริจาคเพื่อบำเพ็ญสาธารณกุศลในครั้งนี้ด้วย

@$’ข่าว/นครบาล.. 300188./สื่อกลาง/ภาพ/ข่าว..รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: