มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำผลงานการวิจัยเกษตรยุคใหม่ จัดแสดงผ่านแปลงเกษตรสาธิต ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำผลงานการวิจัยเกษตรยุคใหม่ จัดแสดงผ่านแปลงเกษตรสาธิต ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26
แปลงเกษตรสาธิตของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดแสดงภายในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 เป็นผลงานที่ผ่านการวิจัยของนักศึกษา ที่นำมาต่อยอดและพัฒนาการเกษตรให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิต ยังสามารถช่วยเพิ่มรายได้ และเป็นแนวทางในการนำความรู้ไปต่อยอดในแปลงเกษตรของตนเอง รวมทั้งยังเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริงอีกด้วย
ภายในแปลงสาธิตได้นำตัวอย่างผลงานการวิจัยที่มาจากการเทคโนโลนีและนวัตกรรมมาจัดแสดง เช่น การปลูกพืชสมาร์ทฟาร์ม ที่ใช้ระบบโซล่าเซลล์ ตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเครื่องปรับค่า PH อัตโนมัติ เพื่อปรับอัตราส่วนของปุ๋ย และให้น้ำในระบบไฮโดรโปรนิกส์แบบน้ำล้น นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการปลูกพืชในโรงเรือนแบบให้น้ำอัตโนมัติ และจัดมุมแปลงสวยเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย

ขณะเดียวกัน ประชาชนยังได้เลือกซื้อพันธุ์ไม้นานาชนิด ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสวนไร่นา และพืชสวนหายาก ที่มีราคาตั้งแต่หลัก ร้อยไปจนหลักแสน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการเพาะพันธุ์ นำมาจัดแสดงและจำหน่าย พร้อมคำแนะนำจากเกษตรกรเจ้าของสวนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ภายในงานยังได้จำหน่ายอาหารรสเด็ดจากทั่วทุกจังหวัดของไทย ที่ถูกรวบรวมอยู่ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 19 สิงหาคมนี้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: