ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ รพ.ตร. / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และพักรักษาตัวใน รพ.ตร. จำนวน 3 ราย

Leave a Reply

%d bloggers like this: