ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาติดตามผลการปฏิบัติงานในเรื่องอาชญากรข้ามชาติ เกี่ยวกับการป้องกันคนร้ายที่เป็นกลุ่มแก๊งค์อาชญากรข้ามชาติที่ไปเกี่ยวพันกับการค้ามนุษย์

ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาติดตามผลการปฏิบัติงานในเรื่องอาชญากรข้ามชาติ เกี่ยวกับการป้องกันคนร้ายที่เป็นกลุ่มแก๊งค์อาชญากรข้ามชาติที่ไปเกี่ยวพันกับการค้ามนุษย์
วันนี้ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พลตำรวจเอก วีรพงษ์ ชื่นภักดี ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมาติดตามผลการปฏิบัติงานในเรื่องอาชญากรข้ามชาติ เกี่ยวกับการป้องกันคนร้ายที่เป็นกลุ่มแก๊งค์อาชญากรข้ามชาติที่ไปเกี่ยวพันกับการค้ามนุษย์เนื่องจากครั้งที่ผ่านมาได้มีการสั่งการไว้
โดยพลตำรวจเอก วีรพงษ์ ชื่นภักดี ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประชุมร่วมกับพล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และคณะทำงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ได้สั่งการเมื่อครั้งที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันคนร้ายที่เป็นกลุ่มแก๊งค์อาชญากรข้ามชาติจะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายที่ให้ไว้และมีผลการปฏิบัติโดยเฉพาะการขนเคลื่อนย้ายคนที่จะไปทำงานยังประเทศที่สามโดยผ่านทางภาคใต้
พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 กล่าวว่าได้ประชุมเกี่ยวเนื่องอาชญากรข้ามชาติ โดยมาติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ท่านได้สั่งการเมื่อครั้งที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันคนร้ายที่เป็นกลุ่มแก๊งค์อาชญากรข้ามชาติจะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่เราจะต้องเตรียมข้อมูล เตรียมสถานที่ตรวจสอบ ซึ่งท่านได้สั่งการไว้ วันนี้ท่านได้มาติดตามดูมาตรการที่ท่านสั่งการไว้ วันนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของท่านที่ให้ไว้เป็นที่เรียบร้อยและมีผลการปฏิบัติโดยเฉพาะการขนเคลื่อนย้ายคนที่จะไปทำงานยังประเทศที่สามโดยผ่านทางภาคใต้ ซึ่งมันไปเกี่ยวพันกับการค้ามนุษย์ก็ได้มีการดำเนินการและมีผลการปฏิบัติเรียบร้อย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: