ปทุมธานี อบต.ลาดหลุดแก้วเตรียมการขุดลอกคูคลองป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตร

ปทุมธานี
อบต.ลาดหลุดแก้วเตรียมการขุดลอกคูคลองป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตร
นายสุริยะ พิรมย์พร้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ลาด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานีเปิดเผยว่าที่มีข่าวว่าในปีนี้มีน้ำจำนวนมหาศาลเนื่องจากเกิดอุทกภัยทางอบต.เองก็ได้มีการเฝ้าระวังโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการขุดลอกคูคลองต่างในพื้นที่ตำบลลาดหลุมแก้วจำนวนหลายจุดพร้อมทั้งกำจัดผักตบชวาตลอดจนวัชพืชและคลองพระยาบรรลือในหมู่ที่ 4 เพื่อเป็นการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรและเมื่อเกิดภัยพิบัติพื้นที่ในเขตตำบลลาดหลุมแก้วนั้นนั้นประตูระบายตามจุดต่างๆและระบบระบายน้ำที่เป็นแก้มลิงตลอดจนคูคลองทำให้การระบายเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วหากมีมวลน้ำทางเหนือไหลลงมาก็สามารถรับสถานการณ์ได้อย่างแน่นอนพร้อมกันยังได้มีชาวบ้านตามหมู่ต่างๆได้ช่วยกันกันเฝ้าระวังและพื้นที่ของทางตำบลลาดหลุมแก้วนั้นก็เป็นพื้นที่รอยติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีและหากมีน้ำท่วมขึ้นมาก็จะมีการปิดท่อระบายน้ำพร้อมทั้งระบายน้ำเข้าทุ่งได้อย่างรวดเร็วหรือระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็ว
นายสุริยะฯ ยังกล่าวต่ออีกว่าในพื้นที่ตำบลลาดหลุมแก้วนั้นเป็นพื้นที่ท้องกระทะหากมีน้ำออท่วมขึ้นมาเราก็จะระบายน้ำเข้าไปในทุ่งนาซึ่งจะบรรเทาเดือดร้อนได้ระยะหนึ่งและก็มีชาวบ้านได้ร่วมช่วยกันมาตลอดคงไม่มีปัญหาแต่อย่างใดและในทุกๆ ปีที่ผ่านมานั้นเราสามารถป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรได้ตลอดยกเว้นปี 54 นั้นมีจำนวนมวลน้ำอย่างมหาศาลจริงๆจึงไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: