กรมการขนส่งทางบก ติดตามตัวคนขับรถแท็กซี่ทันที!!! กรณีเปิดภาพยนตร์เนื้อหาวาบหวิว เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท ย้ำ!! พบกระทำผิดซ้ำพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตทันที

วันที่ 15 สิงหาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก ติดตามตัวคนขับรถแท็กซี่ทันที!!! กรณีเปิดภาพยนตร์เนื้อหาวาบหวิว เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท ย้ำ!! พบกระทำผิดซ้ำพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตทันที แนะประชาชน !!! พบรถโดยสารไม่ปลอดภัย ให้บริการไม่เป็นธรรม มีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจ เป็นภัยสังคม แจ้งสายด่วน 1584

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึง กรณีที่เฟซบุ๊ก Taxi report Easy ร้องเรียนพฤติกรรมคนขับรถแท็กซี่ เปิดภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสื่อไปทางลามกอนาจาร ขณะให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 19.05 น. บริเวณห้างสรรพสินค้าพาต้าพระปิ่นเกล้านั้น กรมการขนส่งทางบกโดยกองตรวจการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการติดตามตัวผู้ขับรถที่ได้รับการร้องเรียนพบว่าเป็นรถแท็กซี่ส่วนบุคคล (สีเขียวเหลือง) หมายเลขทะเบียน ทศ-365กรุงเทพมหานคร ผู้ครอบครองคือ บริษัท ช.พัฒนาแท็กซี่ จำกัด ผู้ขับรถคือนายวิรัตน์ พรมไทย มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเลขที่ 55002031 ให้การว่าได้เปิดภาพยนตร์ ซึ่งมีลักษณะเนื้อหาตามที่ปรากฏ เป็นข่าวและแต่งกายไม่ถูกต้องโดยสวมเสื้อสีฟ้าขณะให้บริการผู้โดยสารขณะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารจริง กรมการขนส่งทางบก จึงได้ลงโทษเปรียบเทียบปรับ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 57ฉ. ฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้โดยสาร และความผิดในมาตรา 5(15) ฐานแต่งกายไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็นเงิน 2,000 บาท พร้อมส่งตัวเข้ารับการอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการและสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และบันทึกประวัติผู้ขับรถไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ โดยหากพบการกระทำความผิดซ้ำจะดำเนินมาตรการพักใช้-เพิกถอนทันที

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อร่วมกันพิทักษ์สิทธิ์ในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ประชาชนทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ สร้างความอุ่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร ด้วยการช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมความไม่ปลอดภัย ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก กำชับพนักงาน ขับรถ ให้บริการรถโดยสารสาธารณะด้วยมาตรฐานคุณภาพ สะดวก ปลอดภัย และเป็นธรรม ควบคู่กับการพัฒนาแก้ไขพฤติกรรมการให้บริการ สร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย การมอบบริการที่ดี มีน้ำใจ ไม่เอาเปรียบผู้โดยสารและปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระบบรถโดยสารสาธารณะอย่างยั่งยืน โดยหากพบการให้บริการรถแท็กซี่ไม่เป็นธรรม เอาเปรียบผู้โดยสาร สามารถร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบกได้ทันที โดยระบุรายละเอียดรถและผู้ขับรถคันที่กระทำความผิด เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ ซึ่งจะทำให้กระบวนการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, แอพพลิเคชั่น DLT GPS, แอพพลิเคชั่นTaxiOK,LineID“1584dlt”,เว็บไซต์http://ins.dlt.go.th/cmpweb/,E-Mail: dlt_1584complain@hotmail.com, เฟซบุ๊ก “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ”, ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (GCC1111) ทำเนียบรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี, ส่งจดหมายหรือหนังสือร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบกหรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

ที่มากรมการขนส่งทางบก

Leave a Reply

%d bloggers like this: