“เขตประเวศ” นำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมรับการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

เขตประเวศ นำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมรับการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

ที่ ห้องประชุม หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 วันนี้( 16 ส.ค.61) เวลา 10.00 น.:นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เพื่อส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ โดยเนื้อหาการอบรมเป็นการสร้างเสริมให้ข้าราชการและประชาชนได้มีความสำนึก และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประขาชนชาวไทย กระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนสืบสานปณิธาน เปลี่ยนคำพูดเป็นการกระทำ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรเขตประเวศ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารม้าที่ 1 พัน 1 รักษาพระองค์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตประเวศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ เข้าร่วมรับฟังการอบรมฯ

สำหรับเนื้อหาการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เป็นการนำเสนอสื่อเชิงมัลติมีเดีย ผู้บรรยายเป็นวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 เริ่มตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต พระเจ้าตากสินมหาราช ยุคกรุงศรีอยุธยา มาจนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์จะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทย อย่างหาที่ สุดมิได้ ไม่ว่าจะเป็นในช่วงของรัชกาลที่ 5 ที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จนมาถึงช่วงของรัชกาลที่ 9 ที่มีพระมหากรุณา ธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และสู่ในช่วงรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ซึ่งมีพระราชหฤทัย ทรงห่วงใยพสกนิกร ประกอบพระราชกรณียกิจ อย่างมิรู้เหน็ด เหนื่อยพระวรกาย เพื่อให้ประชาชนของท่านอยู่ดีมีสุขและรักใคร่สามัคคีกัน รักความเป็นไทยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้อยู่ยั่งยืนยงสืบไป

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน
…………………………

Leave a Reply

%d bloggers like this: