รองนายกรัฐมนตรี มอบคืนโฉนดที่ดินลูกหนี้นอกระบบ คืนความสุข ลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม ที่จังหวัดอุดรธานี

รองนายกรัฐมนตรี มอบคืนโฉนดที่ดินลูกหนี้นอกระบบ คืนความสุข ลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม ที่จังหวัดอุดรธานี

วันนี้ (16 ส.ค. 61) ที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการมอบคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชน ที่นำใช้ไปประกันในการกู้ยืมเงินหนี้นอกระบบ ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม คืนความสุข ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ แก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชน จนสามารถนำโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน กลับคืนและส่งมอบให้กับประชาชนได้ พร้อมกันนี้ยังได้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้โฉนดที่ดินกลับคืน และฝากถึงประชาชนให้เพิ่มความรอบคอบ ระมัดระวังในการทำสัญญากู้ยืมเงิน ไม่ควรที่จะกลับไปสู่การกู้ยืมเงินหนี้นอกระบบอีกครั้ง

สำหรับการมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้ มีประชาชนในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับมอบโฉนดที่ดินคืน ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี 346 ฉบับ กาฬสินธุ์ 5 ฉบับ ขอนแก่น 43 ฉบับ นครพนม 151 ฉบับ บึงกาฬ 11 ฉบับ มหาสารคาม 5 ฉบับ มุกดาหาร 3 ฉบับ ร้อยเอ็ด 40 ฉบับ เลย 7 ฉบับ สกลนคร 15 ฉบับ หนองคาย 65 ฉบับ และหนองบัวลำภู 89 ฉบับ รวม 780 ฉบับ เนื้อที่รวม 3,700 ไร่ 23 งาน 521 ตารางวา คิดเป็นมูลค่า 1,825,572,144 บาท

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร / เสาร์(ภูธร-นครบาล)

Leave a Reply

%d bloggers like this: